!-- Google Tag Manager -->            

304 Trädgården

Ryska trädgårdsinslag som slagit rot.

Ryska trädgårdsinslag som slagit rot

Dubbelrum med häftig trädtapet och detaljer från vår park.

Det förs noggranna förteckningar över slottsparkenvid Bjertorp. Vid försäljningen av egendomen 1958 görs en schematisk översikt av de träd och buskar som planterats under familjen Littorins dagar. Kaukasisk ädelgran och Sibirisk ädelgran finns upptagna i förteckningen och den kaukasiska varianten har belönats med tillägget mycket vackert träd. Den ska ha haft en mycket god utveckling och finns i den västra delen av trädgården. Den ryska lönnen som står i det putsade området omkring och framför slottet har också det haft en mycket fin utveckling. De ryska inslagen från konsul Knut Henrik Littorins tid i Moskva, Kaukasien och Sibirien har än idag en framträdande roll i omgivningarna