!-- Google Tag Manager -->            

206 Nordenskiöld

Polarfarare som skrev fler historier än sin egen.

En polarfarare som skrev fler historier än sin egen

Nordenskiöld är ett ljust dubbelrum med balkong och utsikt över slottsparken.

Adolf Erik Nordenskiöld kallar sig det mesta. Geolog, mineralog, finlandssvensk, polarfarare, upptäcksresande – och ledamot av Svenska Akademien. Allra mest uppmärksammad blir han dock för sin resa med Vega genom Nordost-passagen. Med ekonomiskt bistånd från Oscar Dickson lyckas Nordenskiöld segla från Atlanten till Stilla Havet genom att ta sig norr om Sibirien. De sätter kurs från Tromsø 1878 och avslutar triumffärden i Stockholm 1880. De Nordenskiöldska upptäckterna inspirerar Knut Henrik Littorin så mycket att han börjar söka sin egen lycka i de områden som nu öppnar sig i Sibirien. Och så var det Dickson. Han är Knut Henrik Littorins mentor på Göteborgs Handelsinstitut.