!-- Google Tag Manager -->            

232 Eldtempel

Eldtempels och kamelkaravaners fall.

Eldtempels och kamelkaravaners fall i Naftalandet

Enkelrum med guld och varma eldfärger. När Robert Nobel köper några raffinanderier på Baku är staden fortfarande en handelsplats för kamelkaravaner på väg mellan Kina och Europa. Ur marken strömmar olja och brinnande gaser. Här och var i bergsskrevorna slår det upp stora eldsflammor och den förhärskande religionen kallas zoroastrismen. Zoroasterna samlas i templet för att tillbe eldguden Ahura Mazda fem gånger om dagen. Men effekten av Nobels utvinning av olja blir ett sänkt gastryck i templen, i altaret och i bergen. Följden blir att elden sviker de troende zoroasterna alltmedan bröderna Nobel utvinner en fjärdedel av världsoljeproduktionen.